Beau Oldenburg

Beau Oldenburg

onderzoek naar pesten

onderzoek

ONDERZOEK

Sinds 2011 werk ik bij de Rijksuniversiteit Groningen en doe ik onderzoek naar pesten. Ik word vooral enthousiast van onderzoek naar de rol van leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Van leerkrachten wordt verwacht dat ze het pesten in hun klas oplossen, maar op basis van mijn proefschrift dat ik 2017 verdedigde, lijkt het dat zij hier helemaal niet voldoende handvaten voor hebben. Omdat er maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar de rol van leerkrachten bij het tegengaan van pesten gedaan is, weten we niet precies wat werkt en wat niet.

Klik hier voor een digitale versie van mijn proefschrift

Dankzij de VICI beurs die René Veenstra in 2015 gekregen heeft, zijn er in 2016 in onze onderzoeksgroep twee PhD studenten (Danelien van Aalst en Eleonora Marucci) aangenomen die verder gaan onderzoeken hoe we leerkrachten kunnen helpen om pesten beter te herkennen en effectiever aan te pakken. Ik ben de dagelijks begeleider van deze PhD studenten.

Danelien van Aalst

Danelien van Aalst doet onderzoek naar hoe leerkrachten denken over hun rol bij pesten in de klas, wat ze denken en zeggen te doen en welke rol het schoolteam speelt in het aanpakken en/of voorkomen van pesten in de klas.

Eleonora Marucci

Eleonora Marucci onderzoekt in hoeverre leerkrachten op de hoogte zijn van de sociale relaties in de klas en hier ook invloed op uit kunnen oefenen. Zo heeft ze in haar eerste artikel onderzocht in hoeverre leerkrachten en hun leerlingen het eens zijn over welke leerlingen leuk, niet leuk, sociaal of agressief zijn.

Publicaties

Zie ook mijn c.v.