Infographic cyberpesten: ‘Dit moet je weten over cyberpesten’

door Beau

Onlangs maakte ik een infographic over cyberpesten (‘Dit moet je weten over cyberpesten’). In de infographic vind je in één oogopslag alles wat je over dit onderwerp moet weten. Voel je vrij om ‘m te delen en/of uit te printen (wel graag met bronverwijzing). Als je de infographic gaat printen, kun je het beste de PDF versie gebruiken. Die vind je hier.

Cyberpesten – bewust en structureel agressief gedrag door een individu of groep wat via digitale media plaatsvindt en gericht is tegen iemand die zich hier niet goed tegen kan verdedigen – vindt plaats op (social) media zoals Whatsapp, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube en Facebook. Daarnaast gebeurt het via e-mail, op forums, in games en in chat rooms.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was in 2016 zo’n 9.4% van de Nederlandse jongeren in de leeftijdsgroep 15-18 jaar slachtoffer van cyberpesten. Bij jongvolwassenen in de leeftijdsgroep 18-25 jaar was dit iets minder; 6.3%. Dit impliceert dat een grote groep Nederlandse jongeren en jongvolwassenen met cyberpesten te maken hebben.

Onlangs hebben verschillende onderzoekers aangetoond dat cyberpesten – net als offline pesten – verstrekkende negatieve gevolgen voor de slachtoffers kan hebben. Zo hebben kinderen die online gepest worden vaker last van depressies, psychosomatische stoornissen en hebben ze een lager zelfbeeld.

Omdat het nog een relatief nieuw (en breed!) verschijnsel is, is er nog veel onbekend over dit onderwerp. Zo weten we niet goed wat de motieven van mensen die cyberpesten zijn. Vaak is er wel een overlap tussen wat er online en in het echte leven gebeurt. In die gevallen is cyberpesten simpelweg een nieuwe manier om te pesten. Maar soms kennen de pester en het slachtoffer elkaar niet en is het onduidelijk wat de pester beweegt. Onderzoek zal ons in de komende jaren hopelijk helpen om cyberpesten beter te begrijpen.

Meer lezen over cyberpesten? Lees mijn eerdere blogpost ‘Online pesten: Die vervelende foto is nog lang terug te vinden‘. Meer infographics? Check hier mijn infographic ‘Pesten op basisscholen‘.