Beau Oldenburg

Beau Oldenburg

onderzoek naar pesten

Pesten is een probleem van ons allemaal

Dit artikel is geschreven samen met Danelien van Aalst en verscheen in het Dagblad van het Noorden   Van leerkrachten wordt veel verwacht: naast het scheppen van een stimulerend academisch klimaat moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief te… Meer lezen

Vijf misverstanden over pesten op school

Een aangepaste versie van dit artikel verscheen ook in Psychologie Magazine.   Ik doe al zo’n zes jaar onderzoek naar pesten op school. Als ik hierover vertel, delen mensen regelmatig hun persoonlijke ervaringen met mij. Ze denken terug aan die ene jongen in de klas die zo erg gepest werd, maar die ze niet durfden… Meer lezen

Online en Offline pesten: Zoek de verschillen

Dit artikel is geschreven samen met Gijs Huitsing en verscheen in het online interdisciplinaire tijdschrift Blind   Pesten onder jongeren is en blijft wereldwijd een groot probleem.1 Met de opkomst van social media als Facebook, Instagram en Snapchat zijn pesterijen niet langer gebonden aan het schoolplein of de gymzaal, maar vinden ze steeds vaker plaats via telefoons of computers,… Meer lezen

Aso campagne tegen verkeerd geparkeerd fietsen

Groningen is de fietsstad bij uitstek. Op geen andere plek ter wereld zijn er relatief zoveel fietsen als in Groningen. Al die fietsen leveren naast een hoop voordelen (gezond! duurzaam!) ook problemen op. Want, waar laat je ze allemaal?  

Ouders aansprakelijk stellen voor pesten geen goed idee

Dit artikel verscheen ook op Sociale Vraagstukken   Sinds 1 oktober 2017 kunnen ouders in het Amerikaanse stadje North Tonawanda aansprakelijk gesteld worden voor het pestgedrag van hun kinderen. Als er binnen 90 dagen twee keer of vaker gepest wordt, dan kunnen de ouders van de pester een geldboete van 250 dollar en een celstraf… Meer lezen

Online pesten: Die vervelende foto is nog lang terug te vinden

Dit artikel verscheen ook op Sociale Vraagstukken   Pesten gebeurt allang niet meer alleen op het schoolplein. Ook online wordt er flink gepest. Vaak anoniem, waardoor het moeilijk is er iets tegen te beginnen. Pesten onder jongeren is een groot probleem. Met de opkomst van social media als Facebook, Instagram en Snapchat zijn pesterijen niet… Meer lezen

Leerkrachten nog onvoldoende toegerust om pesten te stoppen

Dit artikel verscheen ook op Sociale Vraagstukken   Leerkrachten zijn onvoldoende toegerust om pesten te stoppen. Zij hebben in hun opleiding niet geleerd om signalen van pesten op te vangen. Maar er zijn ook leerkrachten die onder de grote druk om het pesten op te lossen er maar van wegkijken of het bagatelliseren.

De Wet Voltooid Leven: Een slechte sciencefiction?

Mensen die vinden dat hun leven voltooid is, moeten professionele hulp bij zelfdoding kunnen krijgen, althans dat vinden ministers Schippers (VWS) en van der Steur (VenJ). In een Kamerbrief pleiten de twee dat “mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden zonder dat hier een medische grondslag voor is het leven op een voor hen waardige wijze… Meer lezen

Pesten is subjectief, maar daarom niet minder erg

Dit artikel verscheen ook in Psyche & Brein   Pesten komt op bijna iedere school wel voor. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat pesten negatieve gevolgen voor alle betrokkenen heeft. Kinderen die gepest worden, voelen zich vaak eenzaam, angstig en depressief. Deze klachten kunnen zelfs als het pesten gestopt is, aanhouden. Ook kinderen die pesten kunnen… Meer lezen