Beau Oldenburg

Beau Oldenburg

onderzoek naar leerkrachten & pesten

OVER MIJ

Hallo! Mijn naam is Beau. Op deze website vind je informatie over mijn onderzoek naar leerkrachten en pesten. Neem gerust contact op als jemeer wilt weten.samen wilt werken.koffie wilt drinken.vragen hebt.een suggestie hebt.

TWITTER

OP DEZE WEBSITE

BLOG

Ik houd van schrijven. Op deze pagina schrijf ik regelmatig over pesten en over andere onderwerpen die mij bezighouden.

IN DE MEDIA

Er is veel media aandacht voor mijn onderzoek. Hier vind je een overzicht.

ONDERZOEK

Op deze pagina vind je meer informatie over mijn onderzoek naar de rol van leerkrachten bij het tegengaan van pesten.

ANDERE PAGINA’S

MY WORKS

Jeugdjournaal (2)

Jeugdjournaal (2)

11-12-2017

RTL Nieuws

RTL Nieuws

11-10-2017

7 Days

7 Days

20-09-2017

World Anti Bullying Forum (english)

World Anti Bullying Forum (english)

08-05-2017

RTL Live

RTL Live

26-01-2017

Volkskrant

Volkskrant

25-01-2017

Radio Noord (2)

Radio Noord (2)

24-01-2017

Radio 1 Nieuws & Co (2)

Radio 1 Nieuws & Co (2)

23-01-2017

Jeugdjournaal (1)

Jeugdjournaal (1)

23-01-2017

De kennis van nu

De kennis van nu

23-01-2017

OOG TV

OOG TV

22-01-2017

Radio Drenthe Cassata

Radio Drenthe Cassata

21-01-2017

RTL Nieuws

RTL Nieuws

19-01-2017

NJI

NJI

18-01-2017

Algemeen Dagblad

Algemeen Dagblad

18-01-2017

RTL Nieuws

RTL Nieuws

17-01-2017

Dagblad van het Noorden

Dagblad van het Noorden

17-01-2017

PO raad

PO raad

13-01-2017

NOS

NOS

12-01-2017

Radio Texel

Radio Texel

22-09-2016

Radio 1 Nieuws & Co (1)

Radio 1 Nieuws & Co (1)

22-09-2016

Radio Noord (1)

Radio Noord (1)

21-09-2016

RTV Noord

RTV Noord

19-09-2016

RTL Nieuws

RTL Nieuws

19-09-2016

3FM

3FM

18-09-2016

Reformatorisch Dagblad

Reformatorisch Dagblad

17-09-2016

UvA opdracht journalistiek

UvA opdracht journalistiek

21-01-2016

RTV Noord

RTV Noord

21-01-2016

Unifocus

Unifocus

14-01-2016

Psychologie Magazine

Psychologie Magazine

13-08-2015

ONDERZOEK

Op 19 januari 2017 verdedigde ik mijn proefschrift ‘Pesten op school: De rol van leerkrachten en klasgenoten‘. Dit zijn in het kort de drie belangrijkste conclusies uit mijn proefschrift.

 

1. Leerkrachten: Niet goed toegerust om pesten aan te pakken?

Ten eerste blijkt dat leerkrachten een verschil kunnen maken als het gaat om het aantal gepeste kinderen in de klas, maar het lijkt er ook op dat ze niet volledig toegerust zijn om het pesten ook effectief aan te pakken. Mijn proefschrift laat zien dat leerkrachten soms incorrecte opvattingen over pesten hebben. Zo gaven sommige leerkrachten aan dat zij het gemakkelijk vonden om pesten onder hun leerlingen aan te pakken, terwijl er in die klassen juist veel gepeste leerlingen waren.

Daarnaast leken de leerkrachten niet goed te weten wat pesten precies is, zagen ze sommige leerlingen die beweerden gepest te worden niet als slachtoffers en nomineerden ze leerlingen die volgens hun zelf-rapportages niet gepest werden juist wel als slachtoffers.

In Nederland heerst er momenteel, net als in veel andere landen, een sterk antipestklimaat. Het is waarschijnlijk dat leerkrachten hierdoor soms sociaal-wenselijke antwoorden gaven. Het zou kunnen dat leerkrachten het pesten ontkenden omdat ze bang waren toe te geven dat er gepest werd in hun klas en dat ze het moeilijk vonden om dit te stoppen. Mocht dit inderdaad het geval zijn, dan zou er meer aandacht moeten komen voor hoe moeilijk het is om pesten te stoppen. In bijna iedere klas wordt wel gepest. Als er gepest wordt, betekent dit niet meteen dat de leerkracht zijn of haar werk niet goed doet. Tegelijkertijd is het niet zo dat de leerkracht helemaal niet hoeft in te grijpen; leerkrachten kunnen de situatie van gepeste leerlingen aanzienlijk verbeteren.

 

De decaan Prof. Dr. Aarts overhandigt het diploma

 

2. Pesten is subjectief

De tweede conclusie die op basis van mijn proefschrift getrokken kan worden, is dat het moeilijk is om te bepalen of een leerling echt gepest wordt. Er was weinig overeenstemming tussen zelf-gerapporteerd slachtofferschap en rapportages van leerkrachten en klasgenoten. Dit is zorgwekkend omdat dit kan betekenen dat leerkrachten en klasgenoten niet goed weten wie er in de klas gepest worden.

Het kan echter ook zo zijn dat leerkrachten en klasgenoten het wel weten, maar zichzelf (en anderen) vertellen dat er niet echt gepest wordt. Leerkrachten en klasgenoten voelen zich mogelijk verantwoordelijk voor het pesten en dit kan voor stress zorgen. Een bekende manier om van dergelijk stress (ook wel cognitieve dissonantie) af te komen, is door te ontkennen dat een bepaalde leerling echt gepest wordt.

Ten slotte kan het zo zijn dat er weinig overeenstemming is tussen zelf-gerapporteerd slachtofferschap en rapportages van leerkrachten en klasgenoten omdat leerlingen ten onrechte hebben gerapporteerd dat ze gepest werden. Diverse leerkrachten gaven aan dat hun leerlingen het pesten overdreven en ook in de literatuur wordt gesteld dat leerlingen soms ten onrechte rapporteren gepest te worden. Omdat moeilijk vast te stellen is of deze leerlingen echt gepest worden, zou een richtlijn kunnen zijn om leerlingen die aangeven dat ze gepest worden altijd serieus te nemen. Het is immers het pesten zoals het ervaren wordt door het slachtoffer wat diens welzijn beïnvloedt.

 

3. De klassensamenstelling is belangrijk

Ten slotte blijkt dat de klassensamenstelling van invloed is op het herkennen van pesten en op het aantal slachtoffers in de klas. Het proefschrift laat zien dat leerlingen in grotere klassen minder vaak slachtoffer-nominaties gaven aan klasgenoten die hadden aangegeven gepest te worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat leerlingen elkaar minder goed kennen en minder over elkaar weten in grotere klassen.

Daarnaast waren er minder slachtoffers in combinatiegroepen. Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat in deze groepen er een mix van jonge en oudere leerlingen is en er daardoor minder competitie is. Toekomstige studies kunnen verder onderzoeken of aanpassingen in de klassensamenstelling leiden tot minder pesten.

 

Klik hier voor een digitale versie van mijn proefschrift

 

WORK EXPERIENCE

 

EDUCATION

 • Research master ‘Sociology and Social Research’ (SaSR) (2009–2011) – Utrecht University, The Netherlands
 • Academic master ‘Vraagstukken van Beleid en Organisatie’ (2008–2009) – Utrecht University, The Netherlands
 • Bachelor ‘Cultural Anthropology’ (2005–2008) – Utrecht University, The Netherlands

 

RESEARCH ON TEACHERS, BULLYING, AND SCHOOLS

Scientific articles

 

Non-scientific articles

 

Scientific presentations

 • Oldenburg, B., Marucci, E., & Barrera, D. (2018, February 1, 14:45-15:00). Do teachers know their students? Examining teacher attunement in secondary schools. Groningen, the Netherlands: PRO (Peer Relations Onderzoekers) meeting (paper presentation).
 • Oldenburg, B., & Van Duijn, M.A.J. (2017, September 27, 9:00-10:30). Helping victims of bullying: The co-occurrence of defending, friendship, and dislike relationships. Mainz, Germany: European Conference on Social Networks (paper presentation).
 • Oldenburg, B., Van Duijn, M.A.J., & Veenstra, R. (2017, May 8, 13.00-14.15). Helping victims of bullying: The co-occurrence of defending, friendship, and dislike relationships. Stockholm, Sweden: World Anti-Bullying Forum 2017 (paper presentation).
 • Oldenburg, B., Bosman, M.H., & Veenstra, R. (2017, May 9, 10.15-11.30). Are elementary school teachers prepared to tackle bullying? A pilot study. Stockholm, Sweden: World Anti-Bullying Forum 2017 (roundtable session).
 • Oldenburg, B., Van Duijn, M.A.J., & Veenstra, D.R. (2016, December 12, 13.30-14.15). Helping victims of bullying: The co-occurrence of defending, friendship, and dislike relationships. Utrecht, the Netherlands: PRO (poster presentation).
 • Oldenburg, B. (2016, August 17, 15:00-16:30) Discussant of symposium Transactional relations between victimization, peer relations, and emotional well-being in adolescence. La Barrosa, Spain: European Association for Research on Adolescence (EARA).
 • Oldenburg, B. (2016, May 25, 12:10-12:30). Integrity and sustainability in the digital age: Storing, sharing, and documenting digital data by sociologists in the Netherlands. Amsterdam, the Netherlands: Netherlands Research Integrity Network (NRIN) (plenary speaker).
 • Oldenburg, B., Barrera, D., Olthof, T., Van Duijn, M., Sentse, M., Veenstra, R., Goossens, F., Van der Meulen, M., Aleva, L., & Vermande, M. (2014, May 22, 11:15-12:30). Identifying Victims of Bullying in the Classroom: Differences between Defenders and Outsiders. Wageningen, the Netherlands: Vereniging Nederlandse Ontwikkelingspsychologie (symposium on Moral Disengagement).
 • Oldenburg, B., Sentse, M., Van Duijn, M., Huitsing, G., Van der Ploeg, R., Salmivalli, C., & Veenstra, R. (2014, March 20, 14.00-15.30). Teacher Characteristics and Victimization in Elementary Schools: A Class-Level Perspective. Austin, TX: Society for Research on Adolescence (symposium on The KiVa Program: The First Replicated Evidence-Based Antibullying Program in the World and Novel Findings to Improve the Program).
 • Oldenburg, B., Barrera, D., Olthof, T., Van Duijn, M., Sentse, M., Veenstra, R., Goossens, F., Van der Meulen, M., Aleva, L., & Vermande, M. (2014, March 22, 14.45-15.45). Identifying Victims of Bullying in the Classroom: Differences between Defenders and Outsiders. Austin, TX: Society for Research on Adolescence (poster presentation).
 • Veenstra, R., Huitsing, G., Oldenburg, B., & Van der Ploeg, R. (2014, March 20, 14.00-15.30). An International Replication of the KiVa Antibullying Program: A Multilevel Evaluation of KiVa in the Netherlands. Austin, TX: Society for Research on Adolescence (symposium on The KiVa Program: The First Replicated Evidence-Based Antibullying Program in the World and Novel Findings to Improve the Program).
 • Veenstra, R., Huitsing, G., Munniksma, F., Oldenburg, B., & Van der Ploeg, R. (2013, April). KiVa in the Netherlands: Design, Implementation and Selected Findings. Seattle, WA: Society for Research in Child Development (symposium on Intervening in School Bullying: Thinking about the Context).
 • Oldenburg, B. (2012, April). Taking a Stance against Bullying: The KiVa Antibullying Program and Peer Defense. Budapest: Hungary: Negative Ties and Social Networks.

 

Non-scientific presentations

 • Oldenburg, B. (2017, september). Leerkrachten en pesten. (Marnix Academie Utrecht)
 • Oldenburg, B. (2017, september). Leerkrachten, docenten en pesten. (GGD West Brabant Breda)
 • Oldenburg, B. (2017, mei). De rol van de leerkracht bij pesten. (Inspectie van het Onderwijs)
 • Oldenburg, B. (2016, oktober). Wetenschapscafé. (Weekend van de Wetenschap 2016)
 • Oldenburg, B. (2014, november). KiVa in the Netherlands. (KiVa conference, Tuscany)
 • Oldenburg, B., & Van Der Ploeg, R. (2012, september). Studiemiddag: Wat kunt u tegen pesten in uw klas? (GGD Zuid Holland Zuid)

 

Ad hoc reviewer journals

 

Ad hoc reviewer grant proposals

 • Czech Science Foundation (2017)
 • National Science Foundation (2017)

 

Courses taken

 • Winter school ‘Promoting Children’s Development: Evidence-Based Interventions in Family and School Contexts’ (2014) – Associazione Italiana di Psicologia, Florence, Italy
 • Summer school ‘Multivariate Analyses’ (2009) – Utrecht University, the Netherlands

 

DATA & INTEGRITY COURSES, ACTIVITIES, AND MEMBERSHIPS

 • Chair of committee for data transparency (2018-present) – Faculty of Behavioral and Social Sciences, University of Groningen, the Netherlands
 • Coordinator research data management (2015–present) – Department of Sociology, University of Groningen, the Netherlands
 • Member of ethics committee sociology (2012–2016) – Department of Sociology, University of Groningen, ICS, the Netherlands
 • Course ‘Essentials 4 Data Support’ (2015) – Research Data Netherlands
 • Oldenburg, B. (2015). Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk: Het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata door sociologen in Nederland. DANS White Paper.
 • Intern (2015) –  DANS-KNAW, the Hague, the Netherlands.
 • Summer school ‘Research Data Management’ (2013) – GESIS, Cologne, Germany
 • Data collection for the KiVa antibullying program (fives waves, 10,000 students) (2012–2014)
 • Data collection for KiVa teacher data (2012)

 

TEACHING

Courses given

 • Introduction course research master ‘Making a scientific poster‘ (2016)
 • Coordinator bachelor project ‘Project Onderwijs‘ (2015-2016)
 • Coordinating tasks bachelor course ‘Tussen Geld en Geluk‘ (2014-2015)
 • Lecturer bachelor course ‘Tussen Geld en Geluk‘ (2014-2015)
 • Tutor bachelor course ‘Tussen Geld en Geluk‘ (2012-2015)

 

Supervision

 • PhD project Eleonora Marucci (2018–present)
 • PhD project Danelien van Aalst (2016–present)
 • Master thesis Elien Padje (2016)
 • Internship and master thesis Marline Wierenga (2016)
 • Bachelor thesis Mel van der Zwaag (2015)
 • Internship and master thesis Joeri Frikken (2015)
 • Internship and master thesis Marc Latuputty (2014)

 

Courses taken

 • University Teaching Qualification (UTQ) (2018) – University of Groningen, The Netherlands
 • Course ‘University Teaching Skills’ (2016) – University of Groningen, The Netherlands

 

OTHER CONTRIBUTIONS AND SKILLS

Programs

 • Stata
 • (X)Pnet
 • SPSS
 • Atlas.ti
 • Prezi
 • Video editing: Lightworks
 • Making websites: WordPress, Yoast SEO

 

Languages

 • Dutch (native)
 • English (C1-C2)
 • Spanish (A1.2)

 

Other

CONTACTGEGEVENS

  Grote Rozenstraat 31, 9712 TG, Groningen

  050 363 183

  E-mail

  Twitter

  Youtube

Van 9:00-13:00 schrijf ik. Ik ben het best bereikbaar tussen 13:00-17:00.

GOOGLE MAPS